metamorfos

din hjälp till förändring

Känns livet motigt? Har du svårt att kontrollera dina känslor, problem att hantera jobb och fritid?!

Domineras din vardag av oönskade negativa beteende och vanor, som inverkar på din fysiska och psykiska hälsa?

Kanske har du en känsla som skaver djupt därinne?


Det kanske är dags att släppa dig själv fri!

Fri från stress, negativa tankemönster mm.

Du kan inte ändra på andra, bara dig själv.

I hypnos jobbar vi med ditt omedvetna/undermedvetna sinne.


Vill du bli en gladare friare person är hypnoterapi helt klart det bästa.


Välkommen 

UTFORSKA KRAFTEN

dynamisk - emotionell - terapi


Det är en mycket effektiv metodDet är lätt att oro , ångest och stress sänder oss in i en negativ nedåtgående spiral. Vi får svårt att sova och det blir svårare och svårare att slappna av. Hypnos är ett fantastiskt verktyg att nå avslappning och blottlägga den underliggande orsaken till våra problem.


Kontakta mig, så berättar jag mer.

birgittabjorklund@live.se

D

et krävs få sessioner

för att lösa problemen