metamorfos

din hjälp

till

förändring

UTFORSKA KRAFTEN

dynamisk - emotionell - terapi


Det är krävs få sessioner för att lösa problemen


Det är en mycket effektiv metod om det är något som du vill förändra eller manifestera. Hypnos/Hypnoterapi Utförs antingen på mottagningen eller online via Skype och Zoom 90 - 120min

Tillsammans med dig arbetar jag med att komma åt roten till ditt problem/besvär. För dig som behöver hjälp inom dessa områden:


- Emotionella problem, ex stress, oro, ångest.

- Prestationsrelaterade problem, ex idrott, studier, arbete. 

- Beroenderelaterade problem, ex. oönskade mönster,              vanor, beteenden.

- Fobier och rädslor- Trauman, sorg och livskriser 

Copyright © All Rights Reserved