metamorfos

I also perform hypnosis in English

din hjälp

till

förändring

UTFORSKA KRAFTEN

dynamisk - emotionell - terapi


Det är krävs få sessioner för att lösa problemen


Det är en mycket effektiv metod om det är något som du vill förändra eller manifestera. I dagens covid 19 pandemi är det lätt att oro , ångest och stress sänder oss in i en negativ nedåtgående spiral. Vi får svårt att sova och det blir svårare och svårare att slappna av. Hypnos är ett fantastiskt verktyg att nå avslappning och minska stress. den är även mycket effektiv vid rökavvänjning.


Visste du att du kan använda ditt Friskvårdsbidrag till en hypnos session?


Kontakta mig, så berättar jag mer

Hypnos/Hypnoterapi Utförs antingen på mottagningen eller online via Skype och Zoom 90 - 120min

Tillsammans med dig arbetar jag med att komma åt roten till ditt problem/besvär. För dig som behöver hjälp inom dessa områden:


- Emotionella problem, ex stress, oro, ångest.

- Prestationsrelaterade problem, ex idrott, studier, arbete. 

- Beroenderelaterade problem, ex. oönskade mönster,              vanor, beteenden.

- Fobier och rädslor- Trauman, sorg och livskriser 

- Tidigare liv regression