metamorfos

din hjälp till förändring

dynamisk - emotionell - terapi

Det känslomässiga har en sådan styrka och vinner alltid över vårt rationella och analytiska sinne.

Om vi hade kunnat prata eller tänka bort en

 problematik så hade vi gjort det. 


Hypnos är en mycket effektiv metod och ett fantastiskt hjälpmedel vid fertilitet problemKänns livet motigt?

Har du svårt atthantera vardagslivet?!


Domineras din vardag av oönskade negativa beteend och tankemönster som inverkar på din fysiska och psykiska hälsa?


Öppna upp för positiv förändring med hjälp av hypnos.

Vi jobbar med ditt omedvetna/undermedvetna sinne.Hypnos är ett fantastiskt verktyg att nå avslappning och blottlägga den underliggande orsaken till våra problem.


Kontakta mig, så berättar jag mer.

birgittabjorklund@live.se

Det krävs få sessioner

för att lösa problemen