Dynamisk - Emotionell - Terapi

Det undermedvetna  är en blixtsnabb del av vårt sinne och står för mer än 95% av våra dagliga aktivitet. Allt du lärt dig ligger som i ett bibliotek inom dig, varje rörelse, beteende, vana mm  aktiveras när det undermedvetna anser att det behövs.  Det är enormt mycket starkare än ditt medvetna sinne och också där lösningen på  problemet ligger.

Ditt som mitt medvetna sinne är en väldig liten del av vår vardag, faktiskt maximalt 5% (som toppen av ett isberg).
Om vi använder det medvetna sinnet till överdrift så kan det lätt överbelastas och konsekvensen kan  skapa ångest, utbrändhet och mycket annat. Det medvetna kan helt enkelt inte hantera för många rationella och analytiska tankar samtidigt.


Våra sinnen och deras funktioner

Det undermedvetna sinnet   motsvarar hårddisken på en dator

Det medvetna sinnet

motsvarar ramminnet på en dator

Det omedvetna sinnet

motsvara moderkortet på en dator

Detta sinne svarar för minst 95 % av vår dagliga aktivitet, jag jämför detta sinnet med hårddisken på en dator.

Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt sinne och är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Det tar över tusen gånger fler beslut än det medvetna sinnet varje dag. Det kan inte skilja eller värdera utan bara utföra ett inlärt mönster. T ex en fobi, det medvetna sinnet vet mycket väl att det är ”dumt” att vara rädd för t ex den ”lilla” spindeln, men det undermedvetna utför bara en arbetsorder som i 99% av fallen har sin rot i barndomen eller  tidigare.

Hur kan detta då rota sig i det undermedvetna sinnet? Jo, barnet har blivit rädd eller skrämt och fått en obehaglig fysisk reaktion och har omedvetet kopplat ihop händelsen och känslan vilket är vanligare än man tror. Ett ex som du säkert varit med om är att uppleva en doft och genast upplevt ett gammalt minne. Våra vanor ligger också rotade i det undermedvetna sinnet. Det undermedvetna sinnet har också en skyddande funktion, vi känner den mer som att fly o fäkta. Om vi tex konfronteras av en orm så kommer vårt undermedvetna att se till att vi på bästa sätt  skyddar oss. Vi hinner inte ens tänka utan adrenalinet skjuter i höjden och blodet pumpar för fulla muggar och det undermedvetna avgör vart vi tar oss. Ett sätt kan vara att vi blir fullkomligt stela och inte kan röra oss av rädsla, men det var den bästa lösning det undermedvetna kunde komma på.

Ett annat sätt att skydda oss är att förtränga låsta känslor detta sker effektivast i unga barndomsår. Tyvärr så reagerar vi på detta material om det triggas av en upplevelse som får en koppling till en låst känsla. Hur många gånger har vi inte varit med om att känna en känsla av obehag utan att veta varför? Det undermedvetna skyddar oss mot kända faror och utför ett inlärt beteende.

Detta är vårt svagaste sinne, ändå använder vi detta mest. Det är trögt och kommer alltid försent och representerar max 5 % av vår dagliga aktivitet. Detta är sinnet som håller reda på vardagliga detaljer som t ex namn och telefonnummer, även dagliga sysslor som att borsta tänderna, gå och lägga sig, äta osv. Vi är inte födda med medvetna sinnet utan det är ett inlärt sinne. Den medvetna inlärningen börjar vid 5-6 års ålder, tiden innan kallar jag för nedladdningsperioden.

 

Om vi jämför det medvetna sinnet med ramminnet på en dator, så är det datorns arbetsminne och de håller bara igång det programmet som behövs för stunden. När det inte behövs längre kopplas det ifrån och detta minne är väldigt litet. Det medvetna sinnet är människans arbetsminne.

 

Jämför man ramminnet i storlek med hårddisken (det undermedvetna) ser man väldigt snart hur stor skillnaden är. Samma gäller människan, det undermedvetna sinnet är en miljon ggr starkare. 


Detta sinnet ligger djupast och detta sinnet är vi födda med. Vi föds in i livet med instinkter,  som att vårt hjärta skall slå och vår andning skall fungera.


(En del tror också att information från tidigare liv ligger rotad här).


Man tror även att immunförsvaret finns på denna nivå.


Denna nivå skyddar oss med reflexer, exempelvis kan nyfödda barn simma under vattnet med öppen mun utan att ta in vatten.